Teen groen hange


Desember 2004

Transformasie het sedert die ‘94’s ‘n sleutelwoord vir elke onderneming geword en raak elke individu wat vandag in sy eie of ‘n ander se diens is.

Hoe meer die ingewikkeldheid van ons onderskeie daaglikse rolle, hoe dringender die begeerte na minder intense alternatiewe.

So het ek dan twee jaar gelede vir myself ‘n verjaarsdaggeskenk uit ‘n onuitputlike voorraad geneem wat vir my ‘n tipe alternatief sou wees vir die druk om “by te bly”:

Ek het myself gesien as een van die skapies teen die groen hange van die berge uit die skildery van Esegiel 34 :11 (en verder)

Graag sou ek aan die einde van 2004 my “skildery” met jou wou deel

Om eenvoudig en rustig te word in die wete

dat ons soos “kleinvee” in die sorg van ‘n Herder gelaat is

wat elke paadjie teen die steil berg saam met ons sal klim

vir sover as wat Hy bereid is om ons te neem

Mag hierdie Kersseisoen ons almal aanspreek om

Blywende Vrede, asook die Vrymakende Waarheid

in ons lewens tot stand te bring.

Dit bly vir ons ‘n heerlike voorreg om ‘n stukkie van ons pad met julle te mag deel.

#Yearend

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

WEBSITE MAINTENANCE: DeodataDigital.co.za

LBurmeister Ondernemings CC (LBO-Trio / Sure-Enough) Authorised FSP (FSP 3186)

Shortterm Insurance & Medical Schemes: Tel 017-8195299/88 / 017-8197779

Postnet Suite 979, P/Bag X9013, Ermelo, 2350 | Heide Avenue 22, Ermelo, 2351