Oordenking


Desember 2006

Met kinders almal uit die skool is vakansies nie noodwendig meer ‘n tyd van volle saamwees nie.

Dan vind ons van voor af uit hoe man en vrou eerder “tweesaam” as “eensaam” moet wees, wat ‘n hele nuwe Lewensdagboek tot gevolg het…

Aan almal wat vanjaar nog jong lote in die huis het is my boodskap:

Gee maar van jouself terwyl jy nog in die posisie is om elke dag by hulle te wees.

Aan almal wie se jongste spruit dalk hierdie jaar die skool verlaat:

Herontdek die potensiaal in jouself en in jou lewensmaat, sodat daar ‘n vars perspektief in jul verhouding vir die toekoms kan realiseer en julle die nuwe tevredenheid aan julle eie kinders asook ‘n volgende geslag kan demonstreer.

Aan almal wat gedink het die lewe eindig min of meer op 50-jarige ouderdom:

Aikona

Dit is net ‘n ander lekker fase waar mens meer tyd het om nuwe dinge te doen terwyl jy al hoe meer die noodsaaklikheid besef om vir jou kinders in plaas van jouself te bid.

As die Burmeisters dit regkry om teen die derde van Desember die karavaan te haak

sal ‘n piepklein strandjie effe noord van Oos-Londen vir ‘n volle 10 dae nie weet wat hom getref het nie.

DANKIE dat ons in die besige 2006 soms ‘n paar oomblikke met julle kon deel al was dit net met ‘n woord of ‘n briefie.

Ons ken almal hierdie tye waarin daaglikse arbeid min tyd laat vir uitgebreide periodes van STILTE.

Vandaar my behoefte om met die woorde van Psalm 23 gereeld in my jaar-oue tuintjie te gaan peins op die plekkie waar die waterstroompie die heel rustigste klanke bring.

Ons hoop dat ‘n wonderlike ervaring julle gesinne te beurt sal val in hierdie Kersfeestyd.

Mag julle ‘n stille Ontmoeting beleef met die Skepper en Gewer van alle Goeie Gawes (ook die uiters nodige reën vir ons afhanklike Boere)

Dit is TYD dat jy jou hand uitsteek en die SOOM van SY KLEED aanraak.

#Yearend

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

WEBSITE MAINTENANCE: DeodataDigital.co.za

LBurmeister Ondernemings CC (LBO-Trio / Sure-Enough) Authorised FSP (FSP 3186)

Shortterm Insurance & Medical Schemes: Tel 017-8195299/88 / 017-8197779

Postnet Suite 979, P/Bag X9013, Ermelo, 2350 | Heide Avenue 22, Ermelo, 2351