Terugdraai


Desember 2007

Toe kom 2007 en dit word ‘n jaar baie anders as enige vorige jaar

Met toetsing van my Christelike geloof soos nog nooit tevore

In my geval was dit sonder enige spesifieke seer

maar op ‘n verstandelike vlak

Ek rol een aand na ligte-uit op my bed rond

Een sy

Dan die ander

Kan nie slaap

Dink en dink en dink…

‘n Uiters ongemaklike belewenis val my fisies te beurt

Asof my eie gedagtes namens Jesus die volgende uitspreek:

“En wat as Ek my omdraai en van jou af wegloop sonder om ooit weer om te kyk na jou toe ?”

Dit was vir my genoeg om my van my verstandelike dwaling terug te skok, sodat ek weer ‘n vorige prentjie kon herroep van die Man wat met sy vinger aan my beduie om Hom onvoorwaardelik en blindelings te volg al sou Hy my ook diep die woestyn wou inlei.

My getuienis is gering.

Maar ek begeer vir jou ‘n Egte eie Belewenis

En ‘n duidelike, onvoorwaardelike, blindelingse keuse vir Jesus Christus

Wat jou kan seën om ‘n suiwer kanaal van Sy liefde vir mensekinders te wees –

Al is jy moontlik onvolmaak en nie baie dapper in geestelik verbale opsigte nie.

#Yearend

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

WEBSITE MAINTENANCE: DeodataDigital.co.za

LBurmeister Ondernemings CC (LBO-Trio / Sure-Enough) Authorised FSP (FSP 3186)

Shortterm Insurance & Medical Schemes: Tel 017-8195299/88 / 017-8197779

Postnet Suite 979, P/Bag X9013, Ermelo, 2350 | Heide Avenue 22, Ermelo, 2351