Vir eers klaar


Desember 2013

Almal is huis toe

Lankal

My kantoorvensters staan wawyd oop soos altyd

Blinders so hoog moontlik opgetrek om voltyds die natuur deel van my werksomgewing te maak

Dis pikdonker en stil

Geen trok vanaand in die pad langs die spoor af nie

Geen hond wat blaf nie

Ook geen hoender wat ontydig kraai soos sommige aande wanneer ek hier sit en werk nie

Mandela is dood

Ek het vroeër vanaand – terwyl ek gaan bad het – geluister

“Reconcile: Bring together”

Toe terug kantoor toe om alles af te skakel

Ek wou skielik ook klaar gewerk wees

Maar toe kom sit ek

En hier vlieg geskiedenis by my verby

Ek is te stadig om dit neer te skryf

Dan net ‘n reel of drie

My ouers op die plaas – lankal oorlede

Bergtoppe klou geel aan die son waar ek as kind op die stoep sit en kyk hoe alles aand toe gaan

Trekkergeluide word harder en verdwyn weer soos dit al verder wegry na die oornagstore van boere

Naggeluide

Daar was ‘n dag toe Verwoerd dood is

Ek was nog nie ‘n grootmens nie

Nege jare oud

Het buite op die werf staan en kyk hoe plaaswerkers die man se dood met trane betreur

Het self min geweet van ras en klas

Toe nog net gelewe vir die brood op ons tafel en die kindwees wat sou verbygaan

Spring die geskiedenis terug na die hede

En ervaar ek die stilte van die aand nog ‘n slag hard

Ek sien geen straatlig naby brand

Amper asof díe ook afgeskakel is

Dis klaar: dis einde van die jaar.

Een vreeslike jaar vir party

Een groot jaar vir ‘n paar

Gevoel daaroor gemeng

Spreek-en-profeteer kan ek nie

Die toekoms is een wat kom

Heeltyd, sonder om jou vooruit te laat weet wat joune is wat wag

Jy stap hier in die gangetjie af na ons kantoor toe – elke dag ‘n ander – maar soms meer as een keer jy

Jy het ‘n nood wat net jou nood is, maar om daarvan te weet is om te deel

As jy stop terwyl jy by my oop deur verbygaan, lees ek die boodskap op jou gesig

Dit gryp my hart

Dit verander my

Ek wil myself deel

Dankbaar

In Afrikaans

Harts-taal: onvertaalbaar

Dankie.

Vir al die jare se ken

En die voorreg om vir jou te dien

Nooit wil ek dit as vanselfsprekend aanvaar

Net bloot elke keer die beste gee – terwyl ek kan

En die wat reeds rus, wat nooit weer hier in sal loop

Wie se asem en stoffies een raak met die natuur

Vir jou wil ek my vooroor buig

Ons sal eendag ook kom

Waar jy gaan

Aan almal wat kan uitsien na ‘n nuwe dag

Dis tyd om kerse te brand

Rondom jou te kyk

Die in jou lewe opnuut te waardeer

Jy weet nooit wanneer is die laaste keer

Mag daar goeie dinge op jou wag

Kersnag

Goeienag

#Yearend

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

WEBSITE MAINTENANCE: DeodataDigital.co.za

LBurmeister Ondernemings CC (LBO-Trio / Sure-Enough) Authorised FSP (FSP 3186)

Shortterm Insurance & Medical Schemes: Tel 017-8195299/88 / 017-8197779

Postnet Suite 979, P/Bag X9013, Ermelo, 2350 | Heide Avenue 22, Ermelo, 2351